Aktuelt

Få med deg det siste fra oss

  • Sortér etter kategori

Viser 42 resultater

Må brygga rives? Ulovlig tiltak i strandsonen

Flere kommuner kartlegger strandsonen for å avdekke ulovlige tiltak. Kartleggingen består i at tiltak i strandsonen, som for eksempel brygger og naust, blir fotografert og registrert. Også historiske foto blir benyttet for å avdekke når tiltakene ble bygget. Kommunen gjennomgår så sine arkiver for å finne ut om tiltaket er godkjent eller ikke. Tiltakene det gjelder kan være av eldre dato, og det kan være vanskelig å finne nøyaktige opplysninger om byggetidspunkt og historikken rundt tiltaket. Dersom kommunen kommer til at tiltaket er ulovlig, vil de kunne kreve at tiltaket rives.


Arkiv

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017