Arv og generasjonsskifte

Vi hjelper deg med utforming av testament og fremtidsfullmakt. Ofte er det nødvendig med "skreddersøm" for å oppnå det man ønsker seg. Videre bistår vi med skifte av dødsbo.

Vi har også advokater som er eksperter på generasjonsskifte av næringsvirksomhet. Vi bistår både med planlegging og gjennomføring av generasjonsskifter, herunder med skattemessig planlegging.

Ta gjerne kontakt med oss, så avklarer vi hvordan vi kan bistå deg

  • Testament og fremtidsfullmakt

    Vi bistår med å utarbeide testament og fremtidsfullmakt. Vi registrerer at det svært ofte er behov for å supplere lovens hovedregler med skreddersydde løsninger for å ivareta de ønsker som de berørte har. Våre advokater har den nødvendige erfaring for å kartlegge aktuelle problemstillinger.

    Opprettelsen av gjennomtenkte og gjennomarbeidede dokumenter er viktig for å hindre at det oppstår tvister i forbindelse med fordeling av arv.

  • Generasjonsskifte

    Generasjonsskifter er kompliserte fordi de ofte involverer selskapsrettslige og skattemessige vurderinger i tillegg til de arve- og familierettslige vurderingene.

    Generasjonsskifter krever derfor nøye planlegging. Vi har kompetanse innen alle områder som kreves for å gjennomføre generasjonsskifter på en effektiv og ryddig måte.

  • Skifteoppgjør

    Vi bistår med gjennomføring av skifteoppgjør. Det kan være gjennom å gi råd knyttet til enkeltspørsmål som dukker opp, eller ved at vi bistår arvingene i skifteoppgjøret fra A til Å. Vi håndterer til en hver tid flere skifteoppgjør som bostyrere for tingretten.

  • Prosedyre og tvister

    Vi tilstreber å løse alle saker med lavest mulig konfliktnivå. Enkelte saker krever imidlertid en rettslig avklaring, og vi bistår da som prosessfullmektig i rettssaker.