Tiltakene skal bidra til omstilling, innovasjon og vekst når epidemien er over. De er særlig rettet mot vekst- og gründerselskap og omfatter økte rammer for lån og tilskudd.

 

  • Det bevilges 250 millioner til nye FoU aktiviteter i næringslivet, sammen med næringsspesifikke støtteordninger til bl.a. oljenæringen, karbonfangst og grønn skipsfart.
  • Det bevilges 2,5 milliarder til start-ups og vekstselskaper som innovasjonstilskudd.
  • Det bevilges 50 millioner til tilskudd til innovasjons- og gründermiljøer for å opprettholde tilbud på start-ups.
  • Innovasjon Norges innovasjonslåneordning foreslås økt med 1,6 milliarder kroner til 3 milliarder kroner. Dette vil gå til likviditetslån med en avdragsfri periode og deretter nedbetaling tilpasset situasjonen.
  • Skattefunn: mulighet for å få forlenget prosjektperioden og kortere saksbehandlingstid.