Torsdag 10. oktober var Advokatfirmaet Ytterbøl & Co invitert av Nordic Waterproofing til å holde kurs for Mataki Members på Støtvig hotell.

Det var et heldagskurs om entreprisekontrakter. Kurset handlet særlig om de strenge varslingsreglene som følger av Norsk Standard 8405/8425 og 8407/8417 som regulerer kontraktene for bygg- og anleggsbransjen.

På dette kurset deltok takentreprenører som ga uttrykk for at kurset var av stor praktisk betydning for deres arbeidshverdag.

Foredragsholdere var Kjersti Andreassen Aas og Petter Koren.