Forbrukersaker

Vi bistår forbrukere alle type saker som gjelder kjøp og salg. Vi har lang erfaring med å håndtere reklamasjonssaker innen kjøp og salg av blant annet bil, båt og hus.

Vi har også ekspertise innen saker som gjelder bygging av hus eller fritidseiendom. Videre bistår vi med saker innen husleie.

Snekkere på taket på et nybygg

Les mer om våre tjenester her, eller ta direkte kontakt med en av våre advokater

 • Kjøp, salg og reklamasjoner

  Vi bistår med inngåelse av kjøpekontrakter samt med alle typer reklamasjonssaker.

  Vi er faste advokater for NAF og har derfor lang erfaring med håndtering av reklamasjonssaker som gjelder kjøretøy.

   

 • Oppføring av bolig og fritidseiendom

  Det gjelder egne regler for oppføring av bolig og fritidseiendom (bustadoppføringsloven). Vi har advokater med spisskompetanse innen disse reglene.

  Vi kan bistå med oppfølging underveis i prosjektene, samt med håndtering av reklamsjoner eller konflikter underveis og etter ferdigstillelse.

 • Salg av eiendom og reklamasjoner

  Vi har advoakter som kan påta seg oppgjørsoppdrag i forbindelse med salg av eiendom.

  Videre håndterer vi alle typer reklamasjonssaker som gjelder eiendom.

  I de fleste tilfeller vil deler av advokatkostnadene dekkes gjennom dine forsikringsordninger. Vi hjelper deg med å undersøke og avklare dette.