Insolvens

Våre advokater har omfattende erfaring med insolvens- og konkursbehandling. Flere av våre advokater er jevnlig oppnevnt som bostyrer i konkursbo.

Vi kan bistå virksomheter blant annet med gjeldsforhandlinger, omstruktureringer og styrt avvikling. Vi bistår også kreditorer hvor skyldneren har betalingsproblemer.