Skatteetaten endrer satser, avgifter, regler og frister:

 • Utsatt innbetaling av forskuddsskatt, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift.
  • Forskuddsskatt for selskaper: innbetaling for andre termin er utsatt fra 15. april til 1. september.
  • Forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende og andre personlige skattytere: innbetaling for første termin er utsatt fra 16. mars til 4. mai og innbetaling for andre termin utsatt fra 15. mai til 15. juni.
  • Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift 2. termin er utsatt fra 15. mai til 17. august.
  • Fristen for innbetaling av merverdiavgift for 1. termin er utsatt fra 14. april til 10. juni (fristen for årsoppgave for primærnæringene er ikke utsatt).
 • Frist for å levere skattemelding for formues- og inntektsskatt for næringsdrivende og selskaper utsettes fra 31. mai til 31. august.
 • Utsatt betaling av formuesskatt for personlige skattytere som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat for inntektsåret 2020 og som vil få fastsatt formuesskatt på minst 30 000 kroner i inntektsåret 2020 knyttet til virksomhetsformuen.
 • Midlertidig tilbakeføring av inntil 30 millioner i skattemessig underskudd i 2020 mot skattepliktig overskudd i 2018 og 2019.
 • Besluttet utbytte som pga. koronapandemien omgjøres i perioden mellom generalforsamlingsvedtaket og utbetalingstidspunktet kan unntas beskatning under visse forutsetninger.
 • Midlertidig opphevelse av tvangsmulkten for skattemeldinger (personlig næringsdrivende og AS) og MVA -meldinger (1. og 2. termin).
 • Tvangsmulkt i a-ordningen er midlertidig stanset, i første omgang for a-melding med leveringsfrist 5. mars og 6. april.
 • Reduksjon av lav MVA-sats fra 12 til 6 prosent for tidsrommet 1. april til 31. oktober.
 • Utsatt betalingsfrist for særavgifter.
 • Midlertidig opphevelse av flypassasjeravgiften til 31. oktober.
 • Utsettelse med å oppfylle kravet til SAF-T regnskapsfil.
 • Annet:
  • Skattefritak for nødvendige naturalytelser som mottas som følge av koronasituasjonen (hjemmekontor).
  • Ingen fordelsbeskatning ved å ha firmabil parkert hjemme hos den permitterte.
  • Kravet til besøkshyppighet for pendlere lempes midlertidig.
  • Arbeid i Norge fra hjemmekontor i perioden der oppholdet i Norge skyldes upåregnelige forhold som følge av Covid-19, vil ikke føre til at utenlandsoppholdets sammenhengende karakter avbrytes.
 • Forslag: Satsreduksjon for arbeidsgiveravgift for mai og juni. Endelig vedtak er forventet i Revidert nasjonalbudsjett 12 mai.