Priser og betingelser

Timepris i den enkelte sak fastsettes på bakgrunn av arbeidets art og kompleksitet, advokatens erfaringsbakgrunn og spesialkompetanse, samt de verdier oppdraget gjelder og det oppnådde resultat.

Følgende intervaller gjelder:

Forbrukere* Andre
Partnere 2 750 – 3 500 2 400 – 2 800
Senioradvokater 2 625 – 3 375 2 200 – 2 600
Advokater 2 500 – 3 250 2 100 – 2 600
Advokatfullmektiger 2 250 – 2 500 2 000 – 2 200
(inkl mva) (eks mva)

* Med forbrukere menes fysiske personer som ikke handler som ledd i næringsvirksomhet, jf markedsføringsloven § 5.

Det tas forbehold om endring av priser. Normalt endres våre timesatser årlig, fra 01.01.
Prisene omfatter ikke utgifter som påløper i forbindelse med oppdraget, som for eksempel reiseutgifter, offentlige avgifter og gebyr.

 

Samarbeidsavtale med NHO

Eurojuris Norge og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) inngikk høsten 2011 en samarbeidsavtale som sikrer NHOs medlemsbedrifter prioritert tilgang til forretningsjuridisk bistand av høy kvalitet til rabattert pris. Med bakgrunn i samarbeidsavtalen kan vi tilby NHO-medlemmer:

  • En times gratis førstekonsultasjon
  • 15% rabatt på gjeldende priser

 

Samarbeidsavtale med Huseiernes Landsforbund

Advokatfirmaet Ytterbøl & Co har inngått samarbeidsavtale med Huseiernes Landsforbund og tilbyr medlemmer:

  • En halv time gratis førstekonsultasjon
  • 20% rabatt på gjeldende priser

 

Samarbeidsavtale med NAF

Advokatfirmaet Ytterbøl & Co har inngått samarbeidsavtale med NAF. Medlemmer får mot å betale en egenandel på kr 500 inkl.mva. dekket honorarer med inntil kr 2.400 inkl.mva.

 

Rettshjelpsforsikring

Mange har tegnet forsikringer hvor det inngår en rettshjelpsforsikring. Slike forsikringer dekker utgifter til juridisk bistand innenfor gitte økonomiske rammer, men forsikringstaker må betale en egenandel.

Dersom det ønskes ytterligere opplysninger om salærberegningsmåten og priser, vil den enkelte advokat stå til disposisjon med mer informasjon om dette.