Et stort antall arbeidstakere mottar nå oppsigelse eller varsel om permittering. For mange vil dette være deres første møte med NAV.

Vi har noen enkle tips til deg for å begrense saksbehandlingstiden hos NAV slik at du kan få dagpenger så raskt som mulig.

  • Meld deg som arbeidssøker og send meldekort umiddelbart. Du må melde deg som arbeidssøker og levere meldekort annenhver uke for å kunne motta dagpenger.
  • Legg all relevant dokumentasjon ved søknaden. Ellers risikerer du å komme frem i køen av søknader, for så å få et brev der NAV ber om mer dokumentasjon. Du havner da bak i køen, og utbetalingene fra NAV blir tilsvarende forsinket.
  • Be om skriftlige referater fra samtaler med NAV. Dersom du snakker med NAV på telefonen, noter hvem du snakker med. Be om at vedkommende skriver en oppsummering av samtalen i DITT NAV. På den måten vil du ha dokumentasjon for at du kontaktet NAV og den informasjonen som ble gitt.

Dersom du er usikker på hvordan du søker, om dokumentasjonen du har er tilstrekkelig, eller har andre spørsmål kan vi bistå deg i forbindelse med søknadsprosessen. Ta kontakt med oss på e-post eller telefon 69 36 60 00