Vi har gleden av å introdusere Kristin Kolstad Hansen som ny advokat hos oss. Kristin har sin master i Rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen og tok advokatbevillingen i 2018.

Kristin har lang erfaring fra skatteetaten, samt flere års erfaring som advokatfullmektig/advokat for Ernst & Young AS. Mange av våre klienter kjenner henne allerede derfra.

Kristin er spesialisert innenfor skatte- og selskapsrett. Hun lang erfaring som skatterådgiver for næringsdrivende og aksjonærer, og har særlig kompetanse innenfor egenkapitaltransaksjoner herunder fusjoner og fisjoner, generasjonsskifter, omdannelser, etablering av virksomhet og avtaler mellom selskap og nærstående.

Sammen med Per Magnus Bråthen vil Kristin jobbe særlig med skatt og transaksjoner, der advokatfirmaet har hatt sterkt økende oppdragsmengde de siste årene. Den økende oppdragsmengden, samt økt kompleksitet innenfor hvert enkelt oppdrag, gjorde at vi ønsket å utvide kapasiteten og kompetansen.

Med ansettelsen av Kristin befester vi vår situasjon som det klart største advokatfirmaet i Østfold. Vi har kompetanse og kapasitet til å bistå nye og eksisterende klienter innen de aller fleste rettsområder.