Samarbeidspartnere

Våre samarbeidspartnere

Eurojuris Norge

Eurojuris Norge ble etablert i 1991 og er en sammenslutning av 17 selvstendige advokatfirmaer spredt over mesteparten av landet. Eurojuris Norge tilrettelegger faglig og kommersielt samarbeid mellom firmaene og advokatene, og våre advokater tilbyr juridiske tjenester til næringslivet, organisasjoner, det offentlige og privatpersoner.

Advokatfirmaene i Eurojuris Norge har en sterk lokal forankring og er ledende firmaer innen sine regioner. God lokalkunnskap kombinert med høy juridisk kompetanse sikrer en effektiv gjennomføring av oppdragene til en riktig og konkurransedyktig pris.

Mer informasjon finnes på Eurojurs Norges nettside www.eurojuris.no

Samarbeidsavtale med NHO

Eurojuris Norge og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) inngikk høsten 2011 en samarbeidsavtale som sikrer NHOs medlemsbedrifter prioritert tilgang til forretningsjuridisk bistand av høy kvalitet til rabattert pris. Eurojuris Norge tilbyr NHO-medlemmer:

  • Advokattjenester av høy kvalitet
  • En times gratis førstekonsultasjon
  • 15% rabatt på gjeldende priser
  • Eget NHO-nummer
  • Topp prioritet og 24 timer responstid

Huseiernes Landsforbund

Advokatfirmaet Ytterbøl & Co har inngått samarbeidsavtale med Huseiernes Landsforbund. Ta kontakt med oss dersom du er medlem av Huseiernes Landsforbund og trenger advoaktbistand. Vi tilbyr da rabattert pris.

Samarbeidsavtale med NAF

Advokatfirmaet Ytterbøl & Co har inngått samarbeidsavtale med NAF. Dersom du er medlem av NAF kan du etter bestemte vilkår få noe juridisk bistand til rabattert pris.

Samarbeidsavtale med Norge Bondelag

Advokatfirmaet Ytterbøl & Co har inngått samarbeidsavtale om juridisk bistand til lagets medlemmer.