Avtaler og kontraktsrett

Vi tilbyr rådgivning innen utarbeidelse av avtaler og kontrakter. Videre bistår vi med strategivalg, utredninger og forhandlinger knyttet til avtaleforhold.

Vi utformer avtaler knyttet til blant annet kjøp og salg av eiendom og næringsvirksomhet. Videre bistår vi med utforming av standardvilkår og ulike kontraktsbestemmelser.

Ta gjerne kontakt med oss, så avklarer vi hvordan vi best kan hjelpe deg

 • Kjøp og salg av eiendom

  Vi bistår med kontraktsutforming og inngåelse av avtale ved kjøp og salg av eiendom. Vi bistår jevnlig ved større eiendomstransaksjoner.

 • Leieavtaler eiendom

  Vi hjelper både utleiere og leietaker med utforming og inngåelse av leiekontrakter. Vi bistår også i forbindelse med forhandlinger samt ved mislighold av leieavtaler.

 • Kjøp og salg av virksomhet

  Vi bistår jevnlig med kjøp og salg av virksomheter og kan i den forbindelse bistå med utarbeidelse av nødvendige avtaler. Vi bistår også i forhandlingsfasen.

 • Kontraktsbestemmelser og standardvilkår

  Vi har lang erfaring med utarbeidelse av avtaler, og kan gi råd knyttet til utforming av kontraktsbestemmelser, herunder utarbeidelse av standardkontrakter og vilkår. Vi bistår også i forhandlingsfasen.