Entreprise - bygg og anlegg

Vi er til enhver tid involvert i en rekke entreprisesaker og bistår både byggherrer, entreprenører og konsulenter. Teamet vårt består av flere erfarne entrepriseadvokater. Vi bistår både underveis i prosjektene og i tvistesaker.

Les mer om våre tjenester her, eller ta direkte kontakt med en av våre advokater

 • Entreprisekontrakter

  Vi har lang erfaring med alle de vanlige entreprisekontraktene, herunder NS8405, NS8406, NS8407, NS8415, NS8416 og NS8417.

  Vi bistår også rådgivere, herunder arktiekter og rådgivende ingeniører.

 • Rådgivning i kontraktsfasen

  Vi yter løpende bistand til aktørene under kontraktsfasen. Dette kan være avgjørende for å sikre at partens rettigheter ivaretas best mulig. Ofte kan uenigheter løses underveis i prosjektet slik at man unngår tvister i forbindelse med sluttoppgjøret.

 • Sluttoppgjør

  Erfaringsmessig oppstår det mange diskusjoner og også tvister i forbindelse med sluttoppgjøret. Vi har lang erfaring i å håndtere slike saker.

 • Prosedyre og tvister

  Vi bistår både byggherrer og entreprenører i forbindelse med tvistesaker. Vår målsetning er å løse flest mulig saker i minneliget og samtidig sikre at våre klienter oppnår et godt resultat. I de tilfeller hvor man ikke kommer i mål med forhandlinger, fører vi saker for domstolen.