Familie og samliv

Vi har lang erfaring med reglene som gjelder for ektefeller og samboere. Vi kan bistå med inngåelse av avtaer som gjelder mens samlivet består (samboeravtaler og ektepakter). Videre bistår vi med skifteoppgjør når samlivet tar slutt. Vi bistår også i barnevernssaker.

Les mer om våre tjenester her, eller ta direkte kontakt med en av våre advokater

 • Ektepakter og samboeravtaler

  Det gjelder ulike regeler for samboere og ektefeller. Dette gjelder både i forhold til hvordan formuen skal fordeles hvis man går fra hverandre, og også i forhold til arv. Alle samboere bør vurdere å inngå en samboeravtale. Det kan også være behov for testament.

  Også ektefeller kan ha behov for å inngå avtaler som regulerer hvordan formue og gjenstander skal fordeles. Blant annet kan det være aktuelt å avtale særeie.

  Vi hjelper til slik at dine intersser ivaretas på best mulig måte.

 • Samlivsbrudd

  Et samlivsbrudd vil i de fleste tilfeller innebære en vanskelig situasjon å håndtere. På toppen av det hele skal da verdier og gjenstander fordeles. Her er det en rekke regler, som til dels er kompliserte, å ta hensyn til. Det kan være regler om særeie, skjevdeling, vederalgskrav osv.

  Vi hjelper til slik at det inngås ryddige og klare avtaler for gjennomføring av skifteoppgjøret.

 • Tvist og prosedyre

  Vi tilstreber å løse flest mulig saker i minnelighet. Enkelte ganger er det imidlertid nødvendig med rettslige avklaringer. Vi bistår da med tvistesaker for retten.

 • Barnevern

  Vi bistår både kommuner og privatpersoner i saker som gjelder barnevern.