Erstatningsrett og personskade

Vi har lang erfaring med bistand til skadelidte. Bistanden kan gjelde vurdering, forhandling og rettslig behandling av krav mot forsikringsselskap, staten eller skadevoldere.

Ta kontakt med oss, så kan vi vurdere din sak.