Etter at regjeringen iverksatte de strenge korona-tiltakene 12. og 13. mars, opplevde Norge store valutasvingninger.

Den norske krona svekket seg vesentlig mot både dollar og euro, og dette har skapt utfordringer for en rekke importvirksomheter.

Spørsmålet for mange er nå om disse svingningene gir grunnlag for å kreve revisjon av inngåtte fastprisavtaler.

Dersom du har spørsmål rundt dette, kan du ta kontakt med Håkon Sannrud på telefon 995 64 949 eller e-post til hakon.sannrud@ytterbol.com.