Aktuelt

Få med deg det siste fra oss

  • Sortér etter kategori

Viser 10 resultater

Er du en av de som tenker å flytte utenlands?

Tidligere var reglene slik at man kunne flytte utenlands og deretter selge aksjene skattefritt etter 5 år. Denne femårsregelen ble opphevet i 2022, med den konsekvens at betaling av skatten i praksis ble utsatt på ubestemt tid.

Finansdepartementet har i dag sendt på høring forslag til endringer i reglene om utflyttingsskatt for personer som eier aksjer og tilsvarende eiendeler. Regjeringen vil sikre at verdier som opparbeides mens man bor i Norge, faktisk blir skattlagt her og at skatten faktisk blir betalt. Forslagene følger opp Hurdalsplattformens mål om en rettferdig skatte- og avgiftspolitikk, som blant annet skal motvirke utilsiktede tilpasninger til fritaksmetoden og aksjonærmodellen.


Arkiv

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017