Årets siste utgave av Eurojuris Informerer handler om Arv og skifte.

Arv og skifte handler om planer for hvordan ansvar og verdier skal fordeles ved generasjonsskifter, samlivsbrudd og død. Vurderingene kan være kompliserte, og i tillegg påvirkes de av følelser og relasjoner. Å ta stilling til hva som skal skje med de verdiene du eier og disponerer, etter et samlivsbrudd eller etter at du har gått bort, er for mange svært vanskelig. Når og hvordan skal det planlegges? Hva er riktig og rettferdig?

Du kan laste ned magasinet nedenfor.

Les siste utgave av Eurojuris Informerer ved å klikke her