Tiltakene innebærer at staten tar en større del av regningen knyttet til permittering, omsorgslønn og sykepenger. Formålet er å redusere virksomhetens lønnsutgifter og på denne måten bidra til å lette det totale kostnadstrykket.

Dagpenger:

 • Kravet til reduksjon i arbeidstiden er redusert fra 50% til 40%.
 • Arbeidsgiverperioden er i utgangspunktet 15 dager, men kan i særlige tilfeller som skyldes Covid-19 reduseres til 2 dager (krav til begrunnelse i styrevedtak el.).
 • Staten dekker full lønn fra dag 3 til dag 20. Den ansatte får full lønn opp til 6G.
 • Fra dag 21 og inntil 26 uker mottar den ansatte dagpenger fra NAV med 80% lønn opp til 3G og 62,4% av lønn fra 3 til 6G.
 • Det er åpnet for at NAV skal kunne forskuttere utbetalingen av dagpenger.
 • Arbeidsledige og permitterte som er i ferd med å gå ut maksperioden på dagpenger, får utvidet dagpengeperioden sin ut juni måned.
 • Særregelen fjernes, slik at NAV utbetaler dagpenger også i påsken.

Sykepenger:

 • Arbeisgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til Covid-19 reduseres fra 16 til 3 dager.
 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere får sykepenger fra dag 4.
 • Merk at personer som bryter myndighetenes reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, kan nektes sykepenger i denne perioden.

Omsorgspenger:

 • Foreldre kan få omsorgspenger for å være hjemme med barn når skoler og barnehager over hele landet er stengt.
 • Ordningen med omsorgspenger dobles fra 10 til 20 dager for 1-2 barn, eller fra 15 til 30 dager for tre barn eller flere.
 • Arbeidsgiverperioden for betaling av omsorgspenger knyttet til Covid-19 reduseres fra ti til tre dager. Fra dag tre dekker folketrygden all lønn opptil 6G.
 • Ordningen gjelder ut 2020.