Forvaltningsrett

Vi bistår jevnlig kommuner og andre offentlige aktører med ulike forvaltningsrettslige spørsmål.

Vi yter også bistand til privatpersoner og private virksomheter i ulike saker hvor kunnskap om forvaltningsretten er avgjørende. Dette er blant annet innen områder som plan- og bygningsrett og offentlige anskaffelser.