Hva er en holdingstruktur – og hvorfor bør jeg ha det?

Du får en telefon fra en interessent som ønsker å kjøpe virksomheten din. Det kan være aktuelt, men ikke hvis det medfører at store deler av gevinsten forsvinner i skatt.
Salg av aksjene i AS-et utløser en gevinstbeskatning på 35,20 % (37,84 % hvis forslaget i statsbudsjettet blir vedtatt). Det er mye tenker du. Er det noen mulighet for å redusere eller unngå denne gevinsten?