Arbeidsrett

Vi bistår arbeidstakere på alle nivåer blant annet når det gjelder:

  • Ansettelse
  • Oppsigelse og avskjed
  • Innleie
  • Permittering
  • Omorganisering
  • Nedbemanning
  • Lønn