Arbeidsrett

For ansatte i kommuner og fylkeskommuner gjelder arbeidsmiljølovens bestemmelser, supplert blant annet med en del av forvaltningslovens saksbehandlingsregler.

For arbeidstakere i staten gjelder deler av arbeidsmiljøloven, mens stillingsvernet er regulert i tjenestemannsloven. Saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kommer også til anvendelse.

Vi har erfaring fra bistand både til statlige, kommunale og fylkeskommunale arbeidsgivere.