Fagområde

Kjersti Andreassen Aas arbeider primært med bygg- og entrepriserett, offentlige anskaffelser, alminnelig obligasjonsrett og fast eiendom.

Utdannelse

  • Juridisk embetseksamen Universitetet i Oslo 2003
  • Statsvitenskap grunnfag Høgskolen i Østfold 1997

Erfaring

  • Partner, Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS 2017-
  • Advokat, Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS 2012-2016
  • Advokat/rådgiver, OKK Entreprenør AS, Oslo 2007-2012
  • Advokat/advokatfullmektig, Advokatfirmaet Schjødt DA, avd. for fast eiendom, entreprise og OPS 2005-2007
  • Juridisk rådgiver/juridisk konsulent, Oslo kommune, Undervisningsbygg Oslo KF 2003-2005