Skatt

Vi bistår personlig skattytere blant annet når det gjelder:

  • Skattemelding
  • Skatt ved salg av eiendom
  • Skatt ved utleie
  • Formuesskatt
  • Klage-/endringssak
  • Tilleggsskatt
  • Bindende forhåndsuttalelse

Våre advokater med
fagområdet «Skatt»