Per Magnus Bråthen

advokat, partner

Per Magnus Bråthen bistår hovedsakelig privatpersoner og selskaper med ulike forretningsjuridiske spørsmål. Han har vært rådgiver i en lang rekke transaksjoner med kjøp / salg av bedrifter og fast eiendom, og har særlig kompetanse innenfor egenkapitaltransaksjoner, herunder fusjoner og fisjoner, generasjonsskifter, omdannelser, etablering av virksomhet og avtaler mellom selskap og nærstående. Per Magnus Bråthen arbeider også med fast eiendom, herunder oppgjørsoppdrag og tomtefeste. Han benyttes av Søndre Østfold tingrett som bostyrer i konkursboer.

Arbeidserfaring

2007- Partner, Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS 
2001-2006 Advokat, Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS 
2000-2001 Advokat, BA-HR Oslo
1999-2000 Dommerfullmektig, Oslo byrett 
1997-1999 Advokatfullmektig, BA-HR Oslo 
1995-1996 Førstekonsulent, Det Kgl. Finans- og tolldepartement, skattelovavd. 

Utdannelse

1995 Cand. Jur. Universitetet i Oslo
1993 Cand. Mag. Universitetet i Oslo
1987-1989 Diplomøkonom, Bedriftsøkonomisk Institutt (BI)

Vi er her for å hjelpe deg, uansett sak

Trenger du advokat eller juridisk veiledning?

Se våre advokater