Fagområde

Håkon Sannrud driver hovedsakelig med forskjellige kontraktsmessige problemstillinger for private og profesjonelle, med særlig fokus på entrepriserett. Han har bistått en rekke entreprenører i tvister om sluttoppgjør. Han benyttes også jevnlig som bostyrer av tingretten.

Utdanning

  • Advokatbevilling 2010
  • Cand.Jur. Universitetet i Oslo 2006

Erfaring

  • Partner, Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS 2015-
  • Advokat, Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS 2010-2014
  • Politifullmektig, Follo politidistrikt 2009-2010
  • Dommerfullmektig, Fredrikstad tingrett 2007-2009