Fagområde

Rolf Olsen arbeider innenfor flere fagområder, særlig med fast eiendoms rettsforhold.

Utdannelse

  • Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen 2021

Erfaring

  • Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS 2021
  • Masterstipendiat, Konkursrådet 2020/2021
  • Trainee, Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS 2021
  • Trainee, Advokatfirma Pind AS 2020
  • Trainee, Norsk Hydro ASA, Group Legal department 2020
  • Saksbehandler, Studentjuristen 2018-2019