Eiendomsutvikling

Vi har betydelig bransjekunnskap innenfor eiendomsutvikling. Dette skaper merverdier for våre klienter i alle faser, fra råtomt til ferdig gjennomført byggeprosjekt. Våre kunder er grunneiere, tilretteleggere, utbyggere og kommuner, så vel private som næringsdrivende. Firmaet har i tilknytning til dette, spesialkompetanse innenfor kontraktsutforming og annen relevant rådgivning. Generell grunneierbistand er et av firmaets mest sentrale satsningsområder.

Innenfor eiendomsutvikling tilbyr vi følgende juridiske bistand:

 • Identifisering av interessante eiendomsprosjekter bolig/næring
 • Avklaring av eiendommens rettslige status/heftelser/rettigheter
 • Løsning av tingrettslige problemstillinger
 • Strukturering og organisering
 • Identifisering av korrekte samarbeidsmodeller
 • Risiko/avkastning
 • Plan og bygningsrett, herunder rådgivning i forhold til kontrakt mot plan og bygningsmyndighetene
 • Kommunale utbyggingsavtaler
 • Klagesaker – nabo/fylkesmann/sivilombudsmann
 • Forhandlinger
 • Verdsettelse/markedsvurdering av utviklingseiendom med grunnlag i erfaring
 • Avtaleverk
 • Kjøp/salg
 • Ekspropriasjon
 • Entreprise
 • Konseptutvikling
 • Valg av rette samarbeidspartnere

Vår advokat med
fagområdet «Eiendomsutvikling»