Fagområde

Sille arbeider hovedsaklig innen områdene strafferett, barnerett, bistandsrett, barnevernsaker, psykisk helsevern, trygdesaker, utlendingssaker og barnebortføringssaker. Prosedyre.

Fast forsvarer for Moss tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Utdannelse

  • Juridisk embetseksamen Universitetet i Oslo 1999

Erfaring

  • Senioradvokat, Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS  2019-
  • Advokat, Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS 2003-2018
  • Advokatfullmektig, Advokathuset i Fredrikstad 2000-2003