Fagområde

Per Sannrud arbeider med rådgivnings og prosedyreoppdrag for bedrifter og privatkunder i sivilrettslige spørsmål, herunder generell kontraktsrett, entrepriserett, dødsbo- og felleseieskifte, bobestyrelse, boligrett og fast eiendoms rettsspørsmål

Utdanning

  • Juridisk embetseksamen Universitetet i Oslo 1978

Erfaring

  • Partner, Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS 1998-
  • Partner, Advokatfirmaet Simonsen, Kaurel, Tobiassen og Sannrud 1984-1998
  • Egen advokatpraksis 1982-1984
  • Dommerfullmektig Sandefjord 1980-1982
  • Juridisk kontor i Olje- og energidepartementets forhandlingsavdeling 1978-1980