Fagområde

Kristin Kolstad Hansen er spesialisert innenfor skatte-, avgifts- og selskapsrett. Hun har bakgrunn fra skatt øst og bistår både privatpersoner og selskaper i både små og mer kompliserte skattesaker. Hun har lang erfaring som skatterådgiver for næringsdrivende og aksjonærer og har særlig kompetanse innenfor egenkapitaltransaksjoner herunder fusjoner og fisjoner, generasjonsskifter, omdannelser, etablering av virksomhet og avtaler mellom selskap og nærstående.

Utdannelse

  • Advokatbevilling 2018
  • Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen 2006
  • Kriminologi mellomfag, Universitetet i Oslo 2000

Erfaring

  • Senioradvokat, Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS 2019-
  • Advokat/manager, Ernst & Young AS 2018-2019
  • Advokatfullmektig/manager, Ernst & Young AS 2014-2018
  • Seniorskattejurist, skatt øst 2010-2014
  • Skattejurist, skatt øst 2006-2010
  • Trainee, Din Advokatpartner AS 2005