Fagområde

Cathrine Staal Engebretsen arbeider primært med personskadeerstatning, bygg-og entrepriserett, eiendomsrett (avhendingslov og bustadoppføringslov) , kjøpsrett, barnerett og barnevernrett.

Utdannelse

  • Juridisk embetseksamen Universitetet i Oslo 1996
  • Examen philosophicum Universitetet i Oslo 1991

Erfaring

  • Partner, Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS 2007-
  • Advokat, Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS 2000-2006
  • Advokat, Moss kommune 1999-2000
  • Advokat, Advokatene Ellingsen, Holma, Kværner Svendsen, Skuggevik & Moxness 1998-1999
  • Advokatfullmektig, Advokatene Ellingsen, Holma, Kværner, Svendsen, Skuggevik og Moxness 1996-1998