Arbeidserfaring

2022- Senioradvokat, Advokatfirmaet Ytterbøl & Co
2020-2021 Tilkalt lagdommer, Borgarting lagmannsrett
2021-2022 Konstituert tingrettsdommer, Nord-Troms og Senja tingrett (Tromsø)
2020-2021 Konstituert tingrettsdommer, Moss tingrett
2016-2020 Dommerfullmektig, Oslo tingrett, Follo tingrett, Brønnøy tingrett
2014-2016 Juridisk rådgiver, Sysselmannen på Svalbard
2013-2014 Juridisk rådgiver, Norsk Polarinstitutt
2011-2013 Kursholder og sensor ved 1.-3. avdeling, Treider College
2010-2013 Førstekonsulent, Miljøverndepartementet, internasjonal avdeling

Utdannelse

2017 Advokatbevilling
2005-2010 Master i Rettsvitenskap, UiO
2002-2005 Bacheloremner fransk språk, historie og litteratur, Universitetet i Bergen og L’Université de Caen, Frankrike

Vi er her for å hjelpe deg, uansett sak

Trenger du advokat eller juridisk veiledning?

Se våre advokater