Karriere hos oss?

Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS er Østfolds største advokatfirma med kontorer i Sarpsborg, Fredrikstad, Moss og Halden. Firmaet driver en allsidig praksis med oppdrag over store deler av landet, men med hovedvekt på klienter fra Østfold. Vi bistår næringslivet, private klienter og det offentlige. Vi vektlegger faglig høyt nivå, god service og kompetansebygging for å være det ledende advokatfirmaet i Østfold.

Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS er medeier i EuroJuris Norge AS, og inngår dermed i en nasjonal advokatorganisasjon bestående av 15 selvstendige advokatfirmaer fra hele landet. Gjennom EuroJuris har advokatfirmaet blant annet samarbeidsavtaler med If og NHO.

Vi har hatt sterk økning i sakstilfanget over tid, og vurderer fortløpende om vi skal foreta nyansettelser. Som ledd i rekrutteringsarbeidet har vi også etablert en traineeordning.

Både etablerte og nyutdannede er velkomne til å ta kontakt med Håkon Sannrud på telefon 69 36 60 00, eller e-post til: hakon.sannrud@ytterbol.com for nærmere spørsmål dersom jobb hos oss kan være interessant.