Fagområde

Thorer Ytterbøl arbeider primært med kontraktsrett, entrepriserett, offentlige anskaffelser, fast eiendom og generasjonsskifte.

Fast forsvarer for Sarpsborg tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Utdannelse

  • Høyesterettsadvokat fra 1978
  • Advokatbevilling 1974
  • Cand.jur. Universitetet i Oslo 1973

Erfaring

  • Partner, Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS 1998-
  • Partner, Advokatfirmaet Ytterbøl, Eian og Njøs Ans 1993-1998
  • Partner, Advokatfirmaet Ytterbøl og Njøs Ans 1991-1993
  • Partner og eneeier, Høyesterettsadvokat Thorer Ytterbøl 1983-1991
  • Partner, Advokatfirmaet Bjørge & Ytterbøl 1976-1983
  • Advokat, Høyesterettsadvokatene Bjørge 1974-1976
  • Dommerfullmektig 1973-1974