Fagområde

Sigrid Fagerli har kompetanse innenfor flere fagområder. Hun arbeider innenfor selskapets ulike fagfelt. Særlig med arbeidsrett, arve- og familierett, kontraktsrett, fast eiendom og prosedyre.

Utdannelse

  • Advokatbevilling 2020
  • Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen 2015

Erfaring

  • Advokat, Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS 2020-
  • Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS 2018-2019
  • Saksbehandler, Utlendingsnemnda 2016-2017
  • Saksbehandler, NAV Forvaltning Østfold 2015
  • Saksbehandler, Jussformidlingen 2014-2015