Fagområde

Sigrid Fagerli har kompetanse innenfor flere fagområder. Hun arbeider innenfor selskapets ulike fagfelt. Særlig med arbeidsrett, arve- og familierett, kontraktsrett og fast eiendom.

Utdannelse

  • Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen 2015

Erfaring

  • Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS 2018-
  • Saksbehandler, Utlendingsnemnda 2016-2017
  • Saksbehandler, NAV Forvaltning Østfold 2015
  • Saksbehandler, Jussformidlingen 2014-2015