Strafferett

Alle som straffeforfølges har rett til å la seg bistå av forsvarer. Dette gjelder fra politiets etterforskning starter, og til saken om nødvendig er ferdig behandlet gjennom hele rettssystemet.

Vi tilbyr forsvarerbistand til privatpersoner og foretak. Våre advokater har solid og bred erfaring.

Våre advokater med
fagområdet «Strafferett»