Personskadeerstatning

Vi har lang erfaring med bistand til skadelidte. Bistanden kan gjelde vurdering, forhandling og rettslig behandling av krav mot forsikringsselskap, staten eller skadevoldere.

Vi kan bistå bl.a. i saker som gjelder:

  • Trafikkskade
  • Yrkesskade og yrkessykdom
  • Forsørgertap
  • Pasientskadeerstatning
  • Voldsoffererstatning

Vår advokat med
fagområdet «Personskadeerstatning»