Tvist ved kjøp og salg av bil, båt m.m.

Vi bistår klienter i forhandlinger, med utforming av kontrakter og ved tvistesaker bl.a. for domstolene.