Testament, samboeravtale og ektepakt

Vårt firma bistår mange privatpersoner med å utarbeide dokumenter om fordeling av arv, testament, samboeravtaler og ektepakter. Vi registrerer at det svært ofte er behov for å supplere lovens hovedregler med skreddersydde løsninger for å ivareta de ønsker som de berørte har. Våre advokater har den nødvendige erfaring for å kartlegge aktuelle spørsmålsstillinger. Opprettelsen av gjennomtenkte og gjennomarbeidede dokumenter er viktig for å hindre at det oppstår tvister i forbindelse med fordeling av arv, samt oppløsning av ekteskap eller samboerforhold.

Det kan være grunn til å gjennomføre et generasjonsskifte mens eierne fortsatt er i live. Dette sikrer en kontrollert overgang til neste generasjon av eiendommer, næringsvirksomhet mv. For bistand på dette felt, se «Generasjonsskifte» under område «Næringsliv».