Bolig og fast eiendom

Alle må ha bolig, noen leier og mange eier. Noen bor i ene- eller tomannsbolig, andre i flerleilighetshus, kanskje organisert i eierseksjonssameier eller som borettslag. Fordi boligen er så viktig for folks velferd er det vedtatt et omfattende lovverk, og uansett hvordan man bor, kan det dukke opp rettsspørsmål av alle slag.

Retten til eiendom er definert som en menneskerett, men retten til å eie innebærer ikke ubegrenset rett til fri utnyttelse. Rettsregler for eier- og bruksrett til fast eiendom er omfattende og kompliserte. Omsetning av bolig og fast eiendom krever omtanke og erfaring. En femtedel av alle boligsalg ender med tvist mellom kjøper og selger.
Våre advokater har lang og omfattende erfaring med håndtering av rettsspørsmål knyttet til fast eiendom. Punktene nedenfor er bare noen eksempler på sakstyper.

  • Eiendomsoverdragelser (kjøp og salg)
  • Nabotvister
  • Tomtefeste
  • Feil og mangler
  • Husleierett
  • Borettslag og sameier
  • Byggesaksbehandling
  • Ekspropriasjon