Foreldretvist

Ved et samlivsbrudd kan det oppstå uenighet mellom foreldrene om hvor barnet skal bo og hvilket samvær som skal gjelde. Det kan også være uenighet om foreldreansvaret.

Det følger av barneloven at avgjørelser i slike saker først og fremst skal rette seg etter det som er til «barnets beste». Både i og utenfor domstolene er det fokus på å finne gode ordninger for barna gjennom mekling mellom foreldrene. Dersom det ikke er mulig å finne minnelige ordninger, treffer domstolen en avgjørelse i saken.

Våre advokater har lang erfaring og betydelig prosedyreerfaring i slike saker. Vi tilbyr faglig god kvalitet både i utenrettslige forhandlinger, og som prosessfullmektig i en rettsak.