Fagområde

Per Bråthen arbeider bl.a. med etablering av virksomhet, kjøp/salg av selskapsandeler og virksomhet, omorganisering av virksomhet og selskapsstrukturer, aksjeeier- og selskapsavtaler, avtaler for næringsdrivende og private, generasjonsskifter, ektepakt og testament, konkurs og bostyreoppdrag, tomtefeste, selskapsrett og skatt.

Utdanning

  • Cand. Jur. Universitetet i Oslo 1995
  • Cand. Mag. Universitetet i Oslo 1993
  • Diplomøkonom, Bedriftsøkonomisk Institutt (BI) 1987-1989

Erfaring

  • Partner, Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS 2007-
  • Advokat, Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS 2001-2006
  • Advokat, BA-HR Oslo 2000-2001
  • Dommerfullmektig, Oslo byrett 1999-2000
  • Advokatfullmektig, BA-HR Oslo 1997-1999
  • Førstekonsulent, Det Kgl. Finans- og tolldepartement, skattelovavd. 1995-1996