Våre samarbeidspartnere

eurojuris-web Eurojuris Norge 
Eurojuris Norge ble etablert i 1991 og er en sammenslutning av 16 selvstendige advokatfirmaer spredt over mesteparten av landet. Eurojuris Norge tilrettelegger faglig og kommersielt samarbeid mellom firmaene og advokatene, og våre advokater tilbyr juridiske tjenester til næringslivet, organisasjoner, det offentlige og privatpersoner.

Advokatfirmaene i Eurojuris Norge har en sterk lokal forankring og er ledende firmaer innen sine regioner. God lokalkunnskap kombinert med høy juridisk kompetanse sikrer en effektiv gjennomføring av oppdragene til en riktig og konkurransedyktig pris.

Mer informasjon finnes på Eurojurs Norges nettside www.eurojuris.no

nho-web Samarbeidsavtale med NHO  
Eurojuris Norge og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) inngikk høsten 2011 en samarbeidsavtale som sikrer NHOs medlemsbedrifter prioritert tilgang til forretningsjuridisk bistand av høy kvalitet til rabattert pris. Eurojuris Norge tilbyr NHO-medlemmer:

  • Advokattjenester av høy kvalitet
  • En times gratis førstekonsultasjon
  • 15% rabatt på gjeldende priser
  • Eget NHO-nummer
  • Topp prioritet og 24 timer responstid

NHO-medlemmer kan kontakt Eurojuris på telefonnummer 800 32 500 eller e-post nho@eurojuris.no. Det vil også være kontaktpersoner tilgjengelig ved alle Eurojuris Norge-kontorene.

if_logo_hvit_tagline_125x125Samarbeidsavtale med If om rettshjelpssaker
If har inngått en samarbeidsavtale med advokatkontorene i Eurojuris Norge. Avtalen sikrer Ifs kunder god kvalitet, hurtig saksbehandling og rimelige priser når de trenger juridisk bistand i rettshjelpssaker.

Rettshjelpsforsikring inngår i villa-, hjem-, hytte-, bil- og båtforsikring, og forsikringen dekker utgifter til advokatbistand for en rekke nærmere spesifiserte tvister. Eksempler på tvister som kan dekkes av forsikringe, vil være kjøp og salg av bolig, eiendomstvister, nabotvister, tvist med håndverkere mm. Noen tvister er i utgangspunktet unntatt fra dekning, som straffesaker, arbeidstvister og familietvister.

Utgiftene skal dekkes av selskapet som har forsikringen på tvistetidspunktet, og skade må meldes senest innen ett år etter at tvist oppstod og advokat er engasjert. Vi vet først om dine utgifter til advokatbistand vil dekkes etter at If har behandlet søknad om bruk av rettshjelpsforsikring.

Du kan selv velge hvilken advokat du ønsker å bruke, men samarbeidsavtalen mellom If og Eurojuris Norge vil sikre deg advokatbistand med god kvalitet og høy servicegrad til en gunstig pris (15% rabatt på ordinære timesatser).

Kontakt oss på telefon 990 72 400 eller på e-post if@eurojuris.no, så hjelper vi deg.

Se også nærmere om avtalen på Ifs hjemmeside: https://www.if.no/web/no/privat/vedskade/rettshjelp/pages/default.aspx

huseiernes-landsforbund-web  Samarbeidsavtale med Huseiernes Landsforbund  
Advokatfirmaet Ytterbøl & Co har inngått samarbeidsavtale med Huseiernes Landsforbund. For nærmere informasjon, se under salær.

naf-webSamarbeidsavtale med NAF  
Advokatfirmaet Ytterbøl & Co har inngått samarbeidsavtale med NAF. For nærmere informasjon, se under salær.

norges-bondelag-web Samarbeidsavtale med Norges Bondelag  
Advokatfirmaet Ytterbøl & Co har inngått samarbeidsavtale om juridisk bistand til lagets medlemmer.

     FRAM Forvaltning AS  
FRAM Forvaltning AS er en frittstående forretningsfører med spesialkompetanse innen forvaltning av borettslag og boligsameier.
www.framforvaltning.no