Fagområde

Ole-Jacob Martinsen arbeider hovedsakelig med spørsmål knyttet til fast eiendoms rettsforhold. Han arbeider blant annet med entrepriserett og offentlige anskaffelser, kontraktsrett, spørsmål og rådgivning omkring borettslag/boligsameier og tomtefeste.

Utdannelse

  • Advokatbevilling 2009
  • Juridisk embetseksamen Universitetet i Bergen 2006

Erfaring

  • Partner, Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS 2012-
  • Advokat, Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS 2009-2012
  • Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Ytterbøl & Co. AS 2006-2009