Offentlige anskaffelser

Offentlige virksomheter inngår hvert år avtaler om kjøp av varer og tjenester, herunder bygg og anlegg, for meget betydelige verdier. Anskaffelsene er regulert av et detaljert regelverk.

Vi bistår både offentlige og private parter i anskaffelsesprosesser. På offentlig side kan vi bistå med utarbeidelse av anbudsdokumenter/konkurransegrunnlag, evaluering, samt oppfølging f.eks. i forbindelse med klager. Oppdragene på dette området kjennetegnes ved at det ofte må handles raskt. Vi kan bistå med de tiltak som er nødvendig for å ivareta interessene til våre oppdragsgivere.

Våre advokater med
fagområdet «Offentlige anskaffelser»