Gjeldsforhandling og konkurs

Flere av våre advokater har omfattende erfaring fra oppdrag som bostyrere i konkurs- og tvangsoppløsningsboer. Vi har kvalifiserte kontormedarbeidere og gode rutiner for behandling blant annet av lønnsgarantikrav.