Aktuelt

Nye regler for hjemmekontor fra 1. juli 2022

Corona-pandemien har satt fart på bruken av hjemmekontor. Samtidig gjør moderne teknologi det mulig og ønskelig for mange å jobbe hjemmefra. Sammenlignet med for kun få år siden, har bruken av hjemmekontor økt betydelig og det er grunn til å tro at dette er en varig endring. Som følge av dette, har det blitt satt fokus på hvilke regler som gjelder ved arbeid i hjemmet. Det foreligger allerede en forskrift om arbeid som utføres i

Kan man bygge garasje uten å søke?

I utgangspunktet må man søke kommunen dersom man skal bygge eller gjøre endringer på egen eiendom. Dette følger av plan- og bygningsloven. En del mindre tiltak er imidlertid unntatt fra søknadsplikt. I denne artikkelen ser vi nærmere på hva du kan gjøre på egen eiendom uten å søke kommunen først. Tiltaket må følge plan- og bygningsloven og naboloven Selv om tiltaket er unntatt søknadsplikt, er det viktig å huske på at man må undersøke hvilke

Bestemmer kommunen hva som er stygt og hva som er pent?

Mange som bygger hus eller hytte ønsker seg ny og spennende arkitektur. Men hva har man egentlig lov til å bygge? Og er det kommunen som bestemmer hva slags utforming et bygg skal ha? I denne artikkelen ser vi på hvilke regler som gjelder om hva som kan bygges. Som vi skal se, vil både arealplaner og bestemmelser i plan- og bygningsloven legge føringer for hva som kan bygges. Enkelte av disse bestemmelsene er skjønnspregede

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt overfor sykemeldte arbeidstakere – ny avgjørelse i Høyesterett

Det følger av arbeidsmiljøloven § 4-6 at arbeidsgiver har en tilretteleggingsplikt overfor sykmeldte ansatte. Etter bestemmelsen skal arbeidsgiver, «så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid». Men hva betyr egentlig dette, og hva ligger i begrepet «så langt det er mulig»? I februar 2022 avsa Høyesterett en dom hvor dette drøftes (HR-2022-390-A). Helt konkret var det spørsmål om en sykmeldt arbeidstaker kan kreve at

Vi har flyttet i Moss

Vårt kontor i Moss har «flyttet over kanalen» til Henrich Gerners gate 8. Vi flytter inn i «Tapperiet», og har kontorer i 2. etasje sammen med bl.a. Metra Næringsmegling AS og Dash Group AS.

Støre-regjeringens statsbudsjett for 2022

I dag la den nye regjeringen fram sin tilleggsproposisjon der de endrer Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett. Det var på forhånd knyttet stor spenning til hvilke av den nye regjeringens varslede skatte- og avgiftsøkninger som faktisk ville komme. Forslagene bærer helt klart preg av et ønske om å øke skattene for de rikeste. Støre–regjeringen er en mindretallsregjering, og det gjenstår da å se om ett eller flere partier vil støtte deres budsjettforslag. Her er Støre-regjeringens foreslåtte

Statsbudsjettet 2022

Det har i lang tid vært spekulasjoner om hvorvidt det kommer et regjeringsskifte, og hvilke skatte- og avgiftsendringer en ny regjering i så fall innføre. Vi har fått et regjeringsskifte og det blir endringer, men hvordan vil regjeringsskiftet påvirke deg, din bedrift eller din arv? Hva skjer med formuesskatten? Kommer arveavgiften tilbake? Kan vi forvente en økt skattesats på utbytte? Tør den nye regjeringen røre den etablerte fritaksmetoden? I dag la regjeringen Solberg frem sitt

Vi er klare for Juristdagen lørdag 18. september!

Juristdagen er et årlig arrangement i regi av Juristforbundet. Fra klokken 11 til 14 står engasjerte og dyktige jurister på stands over hele Norge. Sammen med andre frivillige advokater, jurister og jusstudenter, er vi på plass i Fredrikstad sentrum, klare for å besvare henvendelser og spørsmål om juss. Årets tema er barn og unge – en gruppe vi mener fortjener litt ekstra oppmerksomhet!  

Vi ønsker Rolf velkommen som advokatfullmektig!

Vi gleder oss over å ha fått ny kollega med på laget: Rolf Olsen startet 1. september som advokatfullmektig hos oss. Rolf tok sin mastergrad ved Universitetet i Bergen våren 2021. Etter traineeoppholdet i vinter, var vi ikke i tvil om at Rolf er rett kanditat for oss. Vi ønsker Rolf hjertelig velkommen til oss!

Tid for omorganisering i virksomheten?

Er tiden inne for å tenke på endringer i virksomheten? Ønsker du en mer hensiktsmessig struktur, er det andre i bedriften som skal få være med på laget, ønsker du å slippe barna til eller er tiden inne for å selge? Høsten er tiden for omorganiseringer og transaksjoner. I Advokatfirmaet Ytterbøl & Co jobber vi bredt og tverrfaglig innenfor områdene selskapsrett, kontraktsrett, skatt og avgift. Vi bistår i dag alt fra Østfolds største konsern til