Aktuelt

COVID-19 – Tiltak for bedrifter og ansatte

Regjeringen innfører nasjonale tiltak for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronasituasjonen. Tiltakene skal hjelpe bedriftene gjennom en krevende tid og på den måten sikre flest mulig arbeidsplasser. Hva skal til for at din bedrift kommer seg gjennom krisen; hva har bedriften behov for og hvilke tiltak har bedriften og de ansatte krav på? Advokatfirmaet Ytterbøl & Co har god tverrfagligkompetanse innenfor fagområdene skatt og avgift, selskapsrett og arbeidsrett. Vi holder oss løpende oppdatert på

Plutselige og voldsomme valutasvingninger

Etter at regjeringen iverksatte de strenge korona-tiltakene 12. og 13. mars, opplevde Norge store valutasvingninger. Den norske krona svekket seg vesentlig mot både dollar og euro, og dette har skapt utfordringer for en rekke importvirksomheter. Spørsmålet for mange er nå om disse svingningene gir grunnlag for å kreve revisjon av inngåtte fastprisavtaler. Dersom du har spørsmål rundt dette, kan du ta kontakt med Håkon Sannrud på telefon 995 64 949 eller e-post til hakon.sannrud@ytterbol.com.

COVID-19 Utleie av næringseiendom

Allerede før Covid-19, kunne vi se at handelsbedriftene hadde det svært tungt. Nå varsles permitteringer i flere bransjer, og noen bransjer har fått krav om å stenge helt ned. Garanti – depositum Konsekvensene for utleier ved betalingsmislighold eller konkurs avhenger av om kontrakten har lagt til rette for gode garanti- og depositumsbestemmelser i avtaleverket. Vi ser ofte at selv om det er avtalt depositum eller garanti i leieforholdet, så følges ikke dette opp i praksis.

Koronaviruset – rettslige problemstillinger

Nesten alle virksomheter rammes i disse dager av Koronaviruset og det oppstår da spørsmål blant annet knyttet til: Håndtering av ansatte, herunder sykemeldinger og permitteringer Avlyste arrangementer Manglende evne til å levere etter avtale Manglende forsyninger eller leveranser fra kontraktsparter Kontraktsforpliktelser Når det gjelder virksomhetens kontraktsforpliktelser, vil det blant annet oppstå spørsmål om det er virksomheten som har risikoen ved at den ikke er i stand til å etterleve sine kontraktsforpliktelser, eller om dette er

Ny partner og ny advokat

Advokat Magnus Bøckmann (41 år) er tatt opp som partner i Advokatfirmaet Ytterbøl & Co, og Sigrid Fagerli (28 år) har fått advokatbevilling. Vi gratulerer! Sigrid Fagerli har arbeidet som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Ytterbøl & Co siden januar 2018. Hun arbeider særlig med arbeidsrett, arve- og familierett, kontraktsrett og fast eiendom. Magnus Bøckmann har arbeidet som advokat i Advokatfirmaet Ytterbøl & Co siden april 2017. Han arbeider særlig med forretningsjus, entrepriserett, kontraktsrett, arbeidsrett samt arv

Nye regler om varsling

Med virkning fra 1. januar i år er det innført nye regler om varsling i arbeidsmiljøloven. Hensikten er å styrke vernet av varslere og gjøre reglene enklere å forstå. Når det varsles, har arbeidsgiver nå en lovfestet plikt til å følge opp varselet. Arbeidsgiver må også utarbeide skriftlige rutiner for intern varsling, både for framgangsmåte og arbeidsgivers håndtering og oppfølging. Plikten til å utarbeide rutiner for intern varsling gjelder for alle arbeidsgivere som jevnlig sysselsetter

God jul og godt nytt år! Våre åpningstider i julen er: 23. desember stenger vi kl. 13.00. 27. desember har vi åpent fra kl. 09.00 – 14.00 30. desember har vi åpent fra kl. 09.00 – 14.00 Julaften og nyttårsaften holder vi stengt.

Kan man si opp ansatte som følge av høyt sykefravær?

Ansatte med høyt sykefravær kan være en utfordring for virksomheten. Sykefraværet kan utgjøre en økonomisk belastning og kan gjøre det vanskelig for virksomheten å planlegge og gjennomføre sine aktiviteter. Den ansatte på sin side vil være i en sårbar livssituasjon og har behov for vern og stabilitet knyttet til arbeidsforholdet. Ved høyt sykefravær vil det derfor ofte oppstå en interessekonflikt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvilket vern den ansatte har,

Ny advokat

Vi har gleden av å introdusere Kristin Kolstad Hansen som ny advokat hos oss. Kristin har sin master i Rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen og tok advokatbevillingen i 2018. Kristin har lang erfaring fra skatteetaten, samt flere års erfaring som advokatfullmektig/advokat for Ernst & Young AS. Mange av våre klienter kjenner henne allerede derfra. Kristin er spesialisert innenfor skatte- og selskapsrett. Hun lang erfaring som skatterådgiver for næringsdrivende og aksjonærer, og har særlig kompetanse innenfor

Nyhetsartikkel

Vi er ISO-sertifisert!

Vi har i dag mottatt beviset for at Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS er ISO-sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2015. ISO 9001 er verdens mest anerkjente standarder for kvalitetsledelse. Sertifiseringen er således et bevis på at Ytterbøl & Co aktivt jobber for å møte krav og forventninger til kvalitet og kundetilfredshet. ISO-sertifiseringen bidrar også til at vi kontinuerlig jobber med forbedringer i alle ledd av vår virksomhet. ISO 9001:2015 er basert på følgende 7 prinsipper for