Aktuelt

Forslag til endringer i aksjelovgivningen

Nærings- og fiskeridepartementet har fremmet forslag til forenklinger i aksjelovgivningen. Hensikten bak lovforslaget er å forenkle og modernisere aksjelovgivningen og departementet mener forslagene kan spare næringslivet for mellom 1,3 – 2,4 milliarder kroner årlig. Endringene vil særlig komme små- og mellomstore aksjeselskaper til gode gjennom forenklede og mer fleksible saksbehandlingsregler. Endringsforslagene gjelder blant annet elektroniske løsninger, aksjeselskapers organisasjon, kapitalreglene, fravalg av revisjon og krav til særattestasjoner. Digitalisering Regjeringen foreslår at lovgivningen gjøres teknologinøytral. En rekke

Profilbilde Magnus Bøckmann

Ny advokat

Vi har gleden av å introdusere Magnus Bøckmann som ny advokat hos oss. Magnus er 38 år og kommer fra Fredrikstad. Han har sin master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og fikk advokatbevilling i 2012. Magnus vil primært jobbe med forretningsjus, entrepriserett, kontraktsrett, arbeidsrett samt konkurs- og boarbeid. Han bistår også private i sivilrettslige spørsmål. Ta gjerne kontakt med Magnus: Kontaktinformasjon Magnus Bøckmann

Oppløsning av borettslag

Borettslagsmodellen er på mange måter bedre egnet for finansiering og drift av boligfellesskap enn en selveierstruktur (eierseksjonssameier). Hvorfor oppløsning? Det kan være flere grunner til å oppløse et borettslag. Vi har eksempler på at det skapes verdier for eierne når borettslag omdannes til selveierboliger i et eierseksjonssameie fordi leilighetenes salgsverdi øker. I enkelte tilfeller kan dette føre til at det blir mulig å selge leiligheter som tidligere var uselgelige. I andre tilfeller er eneboliger bygd

Har du forsikring fra If får du nå avtalepris hos Advokatfirmaet Ytterbøl

En hyggelig tvist med If og Ytterbøl & Co

Er du kunde hos IF Skadeforsikring, får du nå rimeligere priser om du trenger juridisk bistand fra Ytterbøl & Co. If Skadeforsikring har gått inn en samarbeidsavtale med advokatkontorene i Eurojuris Norge som Advokatfirmaet Ytterbøl & Co er en del av. Les mer om dette på Eurojuris.no

Hvem har ansvaret når boligen synker i leira og selger er et avviklet selskap?

Mange eiendommer utvikles, bebygges og selges av aksjeselskaper som er opprettet for å gjennomføre enkeltprosjekter, og hvor selskapet deretter avvikles og verdiene fordeles på aksjonærene. Når feil og mangler oppdages etter noen år, har kjøperen dermed ingen selger å rette mangels-kravet mot. I noen tilfeller vil det da kunne være mulig å nå fram med erstatningskrav mot styremedlemmene eller aksjonærene i utbyggingsselskapet personlig. Både for utbyggere og boligkjøpere kan dette ha stor økonomisk betydning. For

Innleie av arbeidskraft

1. INNLEDNING Innleie av arbeidskraft innebærer større ansvar enn mange er klar over. Adgangen til innleie er nå snevrere enn adgangen til å ansette arbeidstakere midlertidig. Ved ulovlig innleie har arbeidstakeren krav på fast ansettelse i innleiebedriften, og innleieren er også direkte ansvarlig for den innleide arbeidstakerens lønn. For bedrifter som vurderer å leie inn arbeidskraft, er det viktig å være klar over hvilke forpliktelser dette innebærer. En del bedrifter ønsker å leie inn arbeidskraft